โครงการคืนคลองสวยสดใส

โครงการคืนคลองสวยสดใส สุขใจเที่ยวท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ จัดทำโครงการคืนคลองสวยสดใส สุขใจเที่ยวท้องถิ่นไทย ในพื้อนที่ตำบลม่วงไข่ ที่ห้วยบึงโง้ว บ้านดอนหวาย หมู่ 7 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อปรับปรุงสภาพบึงโง้ว ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำได้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้วยบึงโง้วนำโดย นางอนงค์นาถ กิณเรศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่พร้อมคณะบริหาร , นางพรรณภา อินทรรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ , หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานลูกจ้าง พร้อมทั้งจิตอาสา+26

771 ความคิดเห็นถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

× How can I help you?