รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

นางอนงค์นาถ กิณเรศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

× How can I help you?