เดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข่เลือดออก

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ลานด้านหน้าอบต.ม่วงไข่ (นายก อบต.) นางอนงค์นาถ กิณเรศ / (ปลัด อบต.) นางพรรณภา อินทรรักษ พร้อมกับเจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ม่วงไข่ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านดง ชมรม อสม.ต.ม่วงไข่ชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคไข่เลือดออกในพื้นที่ มีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 290 คน

× How can I help you?