โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ จัดทำโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่วัดประชาพินิจ หมู่ที่ 2 บ้านดง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00

× How can I help you?