ขอเชิญชวนประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญชวนบริษัทห้างร้านและประชาชนในจังหวัด ประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ขอเชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัดและประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ่า ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ตามความเหมาะสม

× How can I help you?