หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

กิจการสภาฯ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

previous arrow
next arrow
Slider

ม่วงไข่ อบต.

10 ส.ค. 2565

ม่วงไข่ อบต.

12 ก.ค. 2565

ม่วงไข่ อบต.

23 มิ.ย. 2565

ม่วงไข่ อบต.

16 มิ.ย. 2565

ม่วงไข่ อบต.

9 มิ.ย. 2565
TitleDateContentAuthor
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2565/09/21ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ …2022-09-21 15:42:00
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.25652565/06/16ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ …2022-06-16 15:17:17
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายถวิล นามเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2565/06/092022-06-09 14:43:34
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลม่วงไข่ ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไทย ว.ป.ร. ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2565/05/02เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษ …2022-05-02 10:06:00
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอพังโคน ประจำปีงบประมาณ 25652565/04/29ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-04-29 12:15:00
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652565/04/22O-19ดาวน์โหลด2022-04-22 08:36:25
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลม่วงไข่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาาีที่ดินและส่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 25652565/04/16001ดาวน์โหลด2022-04-16 11:43:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง หยุดเก็บขยะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 25652565/04/112022-04-11 10:55:21
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน กลุ่มอายุและประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด (ม่วงไข่เกมส์ ครังที่ 21 ) ประจำปี พ.ศ.25652565/03/162022-03-16 09:26:16
ราคากลางการก่อสร้าง2565/03/04ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้า …2022-03-04 13:03:00
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25652565/02/25แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถ …2022-02-25 13:38:00
ภาพการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาประชนทั่วไปต้านยาเสพติด ( ม่วงไข่เกมส์ ครังที่ 21 )2565/02/152022-02-15 11:28:00
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25652565/01/31CCF_000009ดาวน์โหลด2022-01-31 09:48:33
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2565/01/31แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้ …2022-01-31 08:55:02
นายถวิล นามเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบนโยบายการบริหารงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ในการประชุมประจำเดือน มกราคม 25652565/01/202022-01-20 15:53:00
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ในวันที่ 19 มกราคม 25652565/01/192022-01-19 17:00:00
ประกาศผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/10/202021-10-20 09:40:04
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652564/10/08แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ …2021-10-08 15:58:00
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ และให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/10/062021-10-06 13:10:50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ปิดศูนย์พักคอย ( Community Isolution )2564/10/062021-10-06 09:04:02
โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น​ ยุคใหม่ไทยแลนด์​ 4.02564/09/232021-09-23 15:30:00
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น2564/09/22โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่เพ …2021-09-22 08:58:00
โครงการเยี้ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสแบบบูรณาการ พ.ศ.25642564/09/162021-09-16 14:22:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )2564/09/16ปก ประกาศ คำนำ สารบัญดาวน์โหลด …2021-09-16 09:50:00
โครงการ​อบรมเขิงปฏิบัติ​การสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้​พิการ ประจำปี 25642564/09/132021-09-13 12:43:00
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ​ผู้พิการ ประจำปี 25642564/09/032021-09-03 12:48:00
โครงการ​อบรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน ประจำปี 25642564/09/022021-09-02 12:52:00
โครงการ​ผู้สูงอายุ​รักษ์สุขภาพออกกำลังกายด้วยโยคะ ประจำปี 25642564/09/012021-09-01 12:59:00
ประกาศอำเภอพังโคน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของอค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/08/242021-08-24 09:34:00
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่2564/08/20ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอก …2021-08-20 14:02:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)2564/08/13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2021-08-13 13:00:00
วินัยและการรักษาวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/08/09ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับก …2021-08-09 15:07:36
ลานกีฬาและลานเนอกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สำหรับประชาชนในพื้นที่2564/08/09ลานกีฬาและลานเนอกประสงค์ องค์ก …2021-08-09 10:56:25
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสมามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.25642564/08/09ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ …2021-08-09 07:49:00
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ โดยการนำของท่านปลัดพรรณภา อินทรรักษ์ ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก พร้อมส่วนราชการ รพ.สต.บ้านดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม จิตอาสา ร่วมใจกันพัฒนาศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรัญญิกาวาส ตำบลม่วงไข่ เพื่อเป็นศูนย์พักคอยระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายสำหรับความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้2564/08/032021-08-03 13:52:34
ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2564/07/302021-07-30 09:45:00
ภาพกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ณ ศูนย์เรียนรู้พฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของนายมนูณย์ พะตะวงศ์ บ้านนาแยง หมู่ 6 ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร2564/07/212021-07-21 13:23:00
โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) พ.ศ.25642564/07/162021-07-16 13:23:00
ขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 28 กรกฎาคม 25642564/07/08องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ข …2021-07-08 09:07:18
โครงการ​ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ​ ประจำปี 25642564/07/052021-07-05 13:04:00
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงไข่2564/06/152021-06-15 16:42:09
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่วงไข่ ออกดำเนินการพ่นหมกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/06/102021-06-10 11:05:55
ขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชนตำบลม่วงไข่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร2564/05/312021-05-31 09:35:37
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25642564/05/07002ดาวน์โหลด2021-05-07 09:26:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 22564/04/20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2021-04-20 12:04:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/04/20ประกาศฯ-กำหนดกอง-สำนัก-โครงสร้ …2021-04-20 11:57:00
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2/2564)2564/04/16รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร …2021-04-16 11:06:22
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25642564/04/092021-04-09 13:58:00
ภาพโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านภัยยาเสพติด (ม่วงไข่เกมส์ ครั้งที่ 20) ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ.25642564/04/072021-04-07 14:36:00
ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า2564/04/022021-04-02 14:20:00
ภาพโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว2564/04/012021-04-01 13:51:00
โครงการจัดฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/03/272021-03-27 13:40:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25642564/02/05001ดาวน์โหลด2021-02-05 09:21:00
รายงานปลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25642564/01/17CCF_000148ดาวน์โหลด2021-01-17 14:44:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์2564/01/062021-01-06 10:09:00
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓2563/12/21รายงานผลการติดตามและประเมินผลแ …2020-12-21 09:55:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25642563/12/14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2020-12-14 09:12:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25632563/12/04ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-12-04 10:53:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2563/12/02CCF_000066ดาวน์โหลด2020-12-02 14:39:00
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642563/10/15แผนดำเนินงาน พ.ศ.2564ดาวน์โหลด2020-10-15 10:25:00
ภาพกิจกรรม13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 25622563/10/132020-10-13 14:59:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการ (ช่วงพักเที่ยง) และวันหยุดราชการ ( เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)2563/10/052020-10-05 14:10:00
ภาพโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพรราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)2563/09/282020-09-28 10:21:00
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วตำบลม่วงไข่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25642563/09/21ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วตำบล …2020-09-21 10:45:00
ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563/09/112020-09-11 10:27:00
ภาพโครงการจัดฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.25632563/09/092020-09-09 14:48:00
ภาพโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563/09/012020-09-01 10:13:00
ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำกระเป๋าผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563/08/282020-08-28 10:05:00
ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้พิการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632563/08/272020-08-27 11:22:00
ภาพโครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632563/08/252020-08-25 09:55:00
คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25642563/08/05002-1ดาวน์โหลด2020-08-05 10:05:00
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-25-พ.ค.632563/08/052020-08-05 09:48:00
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-2-29-พ.ค.632563/08/02สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาส …2020-08-02 09:50:00
ขอเชิญชวนประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง2563/08/01ขอเชิญชวนบริษัทห้างร้านและประช …2020-08-01 15:09:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25632563/07/30ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-07-30 10:52:00
คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2563/05/29001-1ดาวน์โหลด2020-05-29 10:02:00
สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2563 29 พฤษภาคม 25632563/05/29สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การ …2020-05-29 09:35:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632563/05/18CCF_000157ดาวน์โหลด2020-05-18 16:14:00
สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 25632563/05/01สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การ …2020-05-01 09:23:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25632563/04/14ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-04-14 10:51:00
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-พ.ศ.25622563/02/07สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาอ …2020-02-07 09:46:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632563/02/03ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-02-03 15:24:00
ประกาศอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.25632563/01/23ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่ง …2020-01-23 14:53:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25632563/01/14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2020-01-14 09:30:00
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25622562/11/27ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ …2019-11-27 14:00:00
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปี 25622562/11/112019-11-11 15:01:00
ภาพโครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด รุ่นที่ 72562/10/302019-10-30 10:01:00
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 25632562/09/30บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาว …2019-09-30 11:15:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632562/09/30บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเ …2019-09-30 11:08:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ งบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.25632562/09/30ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยย …2019-09-30 11:03:00
เดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข่เลือดออก2562/08/15วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08 …2019-08-15 21:42:00
โครงการคืนคลองสวยสดใส2562/03/10โครงการคืนคลองสวยสดใส สุขใจเที …2019-03-10 21:38:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)2560/05/232017-05-23 08:58:00
DateTitleContentAuthor
2565/11/30การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2022-11-30 13:58:00
2565/09/21ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ …2022-09-21 15:42:00
2565/06/16ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2565ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ …2022-06-16 15:17:17
2565/04/16ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลม่วงไข่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาาีที่ดินและส่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565001ดาวน์โหลด2022-04-16 11:43:00
2565/04/11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง หยุดเก็บขยะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 25652022-04-11 10:55:21
2565/03/08ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถนนสายม่วงไข่-ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจร …2022-03-08 16:24:36
2565/02/23ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Pollicy )2022-02-23 14:52:00
2565/01/31แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้ …2022-01-31 08:55:02
2565/01/24รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564001ดาวน์โหลด2022-01-24 16:05:31
2565/01/19คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-01-19 09:37:00
2565/01/04คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2022-01-04 09:00:00
2564/10/20ประกาศผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2021-10-20 09:40:04
2564/10/11ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2021-10-11 12:53:40
2564/10/06ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ และให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2021-10-06 13:10:50
2564/10/06ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ปิดศูนย์พักคอย ( Community Isolution )2021-10-06 09:04:02
2564/09/30บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ย …2021-09-30 11:03:00
2564/09/30บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ย …2021-09-30 10:54:00
2564/09/17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ข้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณร …2021-09-17 13:57:00
2564/09/16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )ปก ประกาศ คำนำ สารบัญดาวน์โหลด …2021-09-16 09:50:00
2564/08/13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2021-08-13 13:00:00
2564/08/05หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้า …2021-08-05 15:50:00
2564/04/20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2021-04-20 12:04:00
2564/04/20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ประกาศฯ-กำหนดกอง-สำนัก-โครงสร้ …2021-04-20 11:57:00
2564/02/09ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครเรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นร …2021-02-09 06:11:36
2563/12/21ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รายงานผลการติดตามและประเมินผลแ …2020-12-21 08:41:00
2563/12/14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2020-12-14 09:07:00
2563/12/04ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผน-ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานติดตามและประเมินผลแผน-ปร …2020-12-04 14:34:00
2563/12/04ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-12-04 10:53:00
2563/12/04ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4CCF_000096ดาวน์โหลด2020-12-04 09:09:00
2563/12/02ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างCCF_000066ดาวน์โหลด2020-12-02 14:39:00
2563/10/27ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่CCF_000061ดาวน์โหลด2020-10-27 09:09:00
2563/10/15แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนดำเนินงาน พ.ศ.2564ดาวน์โหลด2020-10-15 10:25:00
2563/10/05ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเเวลาราชการ (ช่วงพักเที่ยง) และวันหยุดราชการ ( เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)2020-10-05 14:10:00
2563/09/30บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชียผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายชื่อผู้สูงอายุ-2564ดาวน์โหล …2020-09-30 10:31:00
2563/09/30ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยนยังชีพ งบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564รายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ- …2020-09-30 10:27:00
2563/09/21ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-09-21 15:09:00
2563/07/30ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-07-30 10:52:00
2563/07/30ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่-สมัยสามัญ-สมัยที่ 3ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-07-30 08:58:00
2563/06/15ประกาศ อบต.ม่วงไข่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ประกาศ-อบต.ม่วงไข่-เรื่อง-กำหน …2020-06-15 11:37:00
2563/05/25ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2020-05-25 14:07:00
2563/05/25ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2020-05-25 13:59:00
2563/05/18ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563CCF_000157ดาวน์โหลด2020-05-18 16:14:00
2563/05/02ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมCCF_000101ดาวน์โหลด2020-05-02 14:31:00
2563/04/14ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-04-14 10:51:00
2563/02/03ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-02-03 15:24:00
2563/01/23ประกาศอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่ง …2020-01-23 14:53:00
2563/01/03ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังประกาศ-ขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพ …2020-01-03 15:28:00
2562/11/27ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ …2019-11-27 14:00:00
2562/11/20รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นางอนงค์นาถ กิณเรศ นายกองค์การ …2019-11-20 21:44:00
2562/09/30บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2563บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาว …2019-09-30 11:15:00
2562/09/30ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเ …2019-09-30 11:08:00
2562/09/30ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ งบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยย …2019-09-30 11:03:00
2562/07/23ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565 )2019-07-23 16:04:00
2562/03/21โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข : …2019-03-21 21:41:00
2560/05/23ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)2017-05-23 08:58:00

TitleDateContentAuthor
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถนนสายดง – หนองจานตอนบน2565/09/06ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2022-09-06 15:35:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถนนสายดง – หนองจานตอนบน2565/08/22ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถ …2022-08-22 09:52:57
ราคากลาง ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถนนสายดง – หนองจานตอนบน2565/08/10ราคากลาง ก่อสร้างถนนผิวจราจรลา …2022-08-10 09:53:00
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถนนสายดง – หนองจานตอนบน2565/06/30แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถ …2022-06-30 10:23:00
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25642565/04/30รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ …2022-04-30 20:23:21
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 25652565/04/05รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง-มีนาคม …2022-04-05 15:05:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถนนสายม่วงไข่-ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2565/03/08ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจร …2022-03-08 16:24:36
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 25652565/03/05รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง-กุมภาพ …2022-03-05 15:44:00
ราคากลางการก่อสร้าง2565/03/04ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้า …2022-03-04 13:03:00
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25652565/02/25แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถ …2022-02-25 13:38:00
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 25642565/01/07รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง-ธันวาค …2022-01-07 15:42:00
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 25642564/11/15รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง-ตุลาคม …2021-11-15 15:36:00
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 25642564/11/10รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง-พฤศจิก …2021-11-10 15:41:00
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564/05/14สขร-มกราคม-ซื้อ-2563ดาวน์โหลด …2021-05-14 10:46:45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2564/05/14รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้ร …2021-05-14 10:31:09
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2564/05/14ราคากลางปรับปรุงศูนย์ดาวน์โหลด …2021-05-14 10:23:42
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ2564/05/14แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบ …2021-05-14 10:10:15
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 25642564/04/27รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-04-27 14:24:50
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25642564/03/01รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-03-01 14:21:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25642564/02/01รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-02-01 14:19:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 25632564/01/04รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-01-04 14:14:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 25632563/12/03รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2020-12-03 12:36:00
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25632563/11/13รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี …2020-11-13 15:33:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 25632563/11/01รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2020-11-01 11:54:00
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2563/10/07รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้ร …2020-10-07 11:11:00
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/01/2566หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564ศส.มท 0806.2/ว1104/01/256604/01/2566
แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565สน.คท.มท 0808.2/ว403/01/256604/01/2566
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.บถ.มท 0809.4/ว103/01/256604/01/2566
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกสว.มท 0820.2/ว703/01/256604/01/2566
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565สน.คท.มท 0808.2/ว403/01/256604/01/2566
การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564ศส.มท 0806.2/ว1104/01/256604/01/2566
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกสว.มท 0820.2/ว703/01/256604/01/2566
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.บถ.มท 0809.4/ว103/01/256604/01/2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)กสธ.มท 0819.2/ว439829/12/256503/01/2566
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์กศ.มท 0816.3/ว103/01/256603/01/2566
หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญาสน.บถ.มท 0809.5/ว3229/12/256503/01/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [รายชื่อ]กค.มท 0803.4/ว439129/12/256503/01/2566
การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยกม.มท 0804.5/ว981928/12/256529/12/2565
การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2กศ.มท 0816.2/ว439629/12/256529/12/2565
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. [รายชื่อผู้เชี่ยวชาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]     [เอกสารแนบ]กศ.มท 0816.3/ว439229/12/256529/12/2565
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [กรอบการประเมินคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566]     [รายละเอียดกรอบการประเมินคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566] [แบบรายงานผลการประเมินคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566]กปต.มท 0811.1/ว439029/12/256529/12/2565
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม)สน.บถ.มท 0809.6/ว17316/12/256529/12/2565
เรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสน.บถ.-29/12/256529/12/2565
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดภายในเขตจังหวัด ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ฯสน.บถ.มท 0809.4/ว436929/12/256529/12/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.2/ว438029/12/256529/12/2565
การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ [เอกสารแนบ]สน.คท.มท 0808.2/ว437329/12/256529/12/2565
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น]กจ.มท 0802.3/ว437429/12/256529/12/2565
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณกสธ.มท 0819.3/ว435628/12/256529/12/2565
ขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กศ.มท 0816.2/ว436428/12/256529/12/2565


×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?